Algemene Ledenvergadering

Jonge Socialisten Haarlem

Beste Jonge Socialisten,
Het is alweer bijna een jaar geleden dat de JS regio Haarlem werd heropgericht. Daarom is het de hoogste tijd voor een algemene ledenvergadering (ALV). Op de ALV kan jij, als Jonge Socialist, je uitspreken over de koers van de JS Haarlem.
Locatie: Clubhuis PvdA Haarlem | Truus Oversteegenstraat 169
Datum: 10 November 2016, 20.00 – 22.00
Agenda
Het agendavoorstel van het afdelingsbestuur ziet er als volgt uit:
  • Afdelingsnaam: Jonge Socialisten regio Haarlem of Jonge Socialisten Haarlem?
  • Willen wij een onderafdeling blijven van Amsterdam of zelfstandig verder?
  • Verantwoording bestuur 2015 – 2016
  • Bestuursverkiezing
Extra agendapunten kunnen door de leden altijd nog worden ingediend. Dit kan voor de ALV via de mail (jshaarlem@js.nl) en op de ALV als we de agenda vaststellen.
Bestuursverkiezingen
Tijdens deze ALV zal er weer een nieuw bestuur worden gekozen. Wil jij je kandideren? Stuur dan een motivatiebrief naar (jshaarlem@js.nl).
De bestuursposities waarvoor je je kunt kandideren zijn:
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Algemeen bestuurslid
  • Algemeen bestuurslid
Als bestuurslid ben je de motor van de afdeling. Je organiseert activiteiten en denkt over de ontwikkeling van de afdeling. Ook onderhoudt het bestuur de contacten met de verschillende PvdA afdelingen in de regio en de landelijke JS.
We hopen jullie allemaal te zien op 10 november!
Met rode groet,
Lennart Jacobs
Voorzitter Jonge Socialisten Haarlem
06-23702838

Categorieën: Uncategorized

Jonge Socialisten in de PvdA