Kandidaten Bestuur Haarlem bekend!

Jonge Socialisten in de PvdA

Informatie over de Algemene Ledenvergadering

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de JS regio Haarlem werd heropgericht. Daarom is het de hoogste tijd voor een algemene ledenvergadering (ALV). Op de ALV kan jij, als Jonge Socialist, je uitspreken over de koers van de JS Haarlem.
Tijdens deze ledenvergadering zal ook een nieuw bestuur worden gekozen. Verschillende Jonge Socialisten uit Haarlem en omgeving hebben een brief geschreven waarin zij motiveren waarom zij zich zo graag willen inzetten om in onze afdeling de kar te gaan trekken. In deze berichtgeving volgen de brieven die de kandidaten hebben geschreven aan de leden van de afdeling.
Op 10 november 2016, 20.00 – 22.00 heb je als lid de mogelijkheid om te stemmen voor het nieuwe bestuur en over de koers van de afdeling. Dus kom 10 november om 20:00 naar het Clubhuis PvdA Haarlem op de Truus Oversteegenstraat 169 en laat van je horen.

Algemene Ledenvergadering Jonge Socialisten Haarlem

Rimmert Riedstra

Haarlem, dinsdag 4 oktober 2016
Beste afdelingsgenoten,
Ik word graag opnieuw bestuurslid van onze kansrijke afdeling! Het afgelopen jaar zijn de fundamenten van de afdeling gelegd. Een geweldige constructie waarop nog veel gebouwd kan worden!
We hebben ons sterk verbonden met PvdA Haarlem en zijn trots op de zetels in programma- en kandidaatstellingscommissie die we hebben gekregen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Door deel te nemen aan het schrijven van het verkiezingsprogramma hebben we meer invloed op de Haarlemse politiek en kunnen we het jongerengeluid sterk doen klinken. Daarnaast is ons doel in de kandidaatstellingscommissie om de lijst zo jong en deskundig mogelijk te maken. Een belangrijk en leerzaam proces.
We gaan natuurlijk campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Afgelopen weekend was ik bij de campagne-academie van de PvdA. Daar heb ik kennis en vooral veel motivatie opgedaan. Een goede campagne van levensbelang voor de PvdA en daarom ook voor ons. Het wordt een interessante uitdaging!
De campagnetijd is ook een mooie gelegenheid om de afdeling te vergroten. Er moeten meer leden bij, en de leden die we hebben moeten we activeren. Hiervoor wil ik bij al onze onbekende leden op huisbezoek. Eerste prioriteit is dat ze ons leren kennen en merken dat we een geweldige vereniging zijn.
De Jonge Socialisten bevinden zich ook voorbij de grenzen van onze afdeling. Als beginnende afdeling is het cruciaal dat de banden met andere afdelingen en het Landelijk Bestuur intensief worden onderhouden. We kunnen leren van elkaar en samen veranderingen teweeg brengen. Graag bezoek ik hierom activiteiten en Algemene Ledenvergaderingen van andere afdelingen. Ook ben ik campagnevrijwilliger in het Landelijk bestuur. Ik doe daar ervaring op in het activeren van leden en ben goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de vereniging.
De Partij van de Arbeid biedt ons veel kansen, dit onderstreept het belang van samenwerking. In het nieuwe clubhuis van PvdA Haarlem ben ik sinds april iedere dinsdag gastheer. Hier heb ik ook met veel plezier bestuursvergaderingen van de PvdA bijgewoond.
Ik wil me speciaal inzetten voor de contacten met de rest van de vereniging en de Partij van de Arbeid. Daarnaast wil ik me richten op ledenwerving en activering en voer ik graag samen met jullie campagne in het komende jaar.
Op naar de toekomst, een nog sterkere en actievere afdeling in Haarlem en omstreken!
Rimmert Riedstra

 

Hans Cornelisse

Geachte Jonge Socialisten Haarlem,

Mijn naam is Hans Cornelisse en sinds enige tijd ben ik nu lid van de Partij van de Arbeid en de Jonge Socialisten. Binnenkort wordt er een nieuw bestuur gekozen van de JS afdeling Haarlem en ik zou hier graag onderdeel van uitmaken als Algemeen Bestuurslid. Ik zie dit als een kans om bestuurservaring op te doen, maar ook om bij te kunnen dragen aan het uitbreiden van de Jonge Socialisten in de regio. Tevens, zou ik graag willen bijdragen aan het terugdraaien van de politieke desinteresse in de maatschappij onder jongeren.

Ik heb aan de Universiteit Utrecht Geschiedenis gestudeerd, met een focus op contemporaine geschiedenis. Ik heb mij onder andere bezig gehouden met het radicaliseringsproces van de Weather Underground in de Verenigde Staten, maar ook bredere onderwerpen als genocide en de Nederlandse buitenlandse betrekkingen in de 20eeeuw trokken mijn aandacht. Mijn scriptie schreef ik over de berechting van Japanse oorlogsmisdadigers in Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor heb ik veel in het archief gezeten om bronnen te analyseren en zo snel mogelijk te filteren op belangrijke informatie. Ik heb na mijn bachelor een master Internationale Betrekkingen gedaan. Hier heb ik mij gericht op niet-statelijke actoren en het radicaliseringsproces van de militiebeweging in de Verenigde Staten, een vergelijking tussen de Amerikaanse en Britse inlichtingengemeenschap en mijn scriptie schreef ik over de War Scare van 1983 en vooral de nucleaire dynamiek tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

Tijdens mijn master heb ik stage gelopen bij de Nederlandse ambassade in Washington, DC. Hier heb ik zowel gewerkt voor de politieke afdeling als voor de ambassaderaad van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Tijdens mijn stage heb ik onder andere mijn organisatorische vaardigheden goed kunnen ontwikkelen met het werkbezoek van minister Van der Steur. Voor een deel van het programma begeleidde ik de delegatie persoonlijk. Ik heb tevens tijdens mijn stage het economisch cluster van de ambassade ingelicht over de gang van zaken met betrekking tot Safe Harbor. Hiermee heb ik mijn presentatievaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

Tijdens mijn studie en bij mijn verschillende bijbanen heb ik geleerd om zowel zelfstandig als in teamverband te werken zowel in formele als informele sfeer. Andere vaardigheden die ik heb opgedaan zijn onder andere stressbestendigheid, een hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid aan een groot scala van situaties, politieke sensitiviteit, leergierigheid, een zeer brede interesse en de hierboven vermelde goede organisatorische vaardigheden. Ik ben communicatief zeer vaardig, zowel digitaal (door een paar maanden Digitale Communicatie te studeren) als niet-digitaal door bijvoorbeeld mijn werk als examentrainer en als vrijwilliger bij het Huis van Hilde.

Met vriendelijke groet,

Hans Cornelisse

Lennart Jacobs

Haarlem, woensdag 26 oktober

Beste partijgenoten,

Anderhalf jaar gelden nam ik het initiatief om een afdeling van de Jonge Socialisten in Haarlem (her) op te richten. Al snel waren er medesocialisten die wel wat zagen in dat idee en graag mee wilden helpen met de opbouw van een nieuwe afdeling. Nu, een jaar na het uitroepen van de Jonge Socialisten Haarlem, wil ik verder gaan met mijn huidige taak als voorzitter. En daar heb ik jouw stem voor nodig!

Onze belangrijkste taak als JS Haarlem zal aankomend jaar nog steeds zijn om jongeren in Haarlem e.o. politiek te betrekken. Dit kan door individuele jongeren bij onze partij aan te laten sluiten maar ook door goede samenwerking met andere jongerenorganisaties in de regio. Deze politieke betrokkenheid moet natuurlijk wel een sociaaldemocratisch tintje hebben. Als Jonge Socialisten moeten we altijd links van het midden blijven, en als het kan nog iets linkser dan de PvdA.

We moeten als JS Haarlem natuurlijk ook buiten de stadsgrenzen van Haarlem actief zijn. Een verbeterpunt vanuit het afgelopen jaar is dat wij als afdeling meer in de regio in moeten. Als wij dit jaar een onafhankelijke afdeling worden, hebben wij meer slagkracht en kunnen we ons regionaal gaan profileren. Ook binnen de landelijke JS hebben we dan meer te zeggen.

Het afgelopen bestuursjaar hebben wij het fundament gelegd van de afdeling, nu is het tijd om daarop verder te bouwen. Mijn doelen voor aankomend jaar zijn duidelijk. Ten eerste wil ik aankomend jaar onze bekendheid en invloed binnen de PvdA Haarlem vergroten. Dat kan simpelweg door bijvoorbeeld bij alle werkgroepen binnen onze afdeling langs te gaan maar ook door een Jonge Socialist op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 proberen te krijgen. Ten tweede wil ik graag dat mijn medebestuursleden en de leden van de afdeling zowel roder als actiever worden. Bijvoorbeeld door trainingen te organiseren over zowel de sociaaldemocratie als praktische vaardigheden. En als laatste wil ik dat de JS Haarlem een gezellige afdeling blijft. Niet elke activiteit hoeft 100% politiek gerelateerd zijn. Er moeten ook momenten zijn waarin het er allemaal iets minder serieus aan toe gaat. Juist door te werken aan teambuilding en door het maken van vriendschappen.

In de uitvoering van alle bovengenoemde taken wil ik graag het voortouw nemen en leiding geven aan deze kansrijke afdeling. In de vorige bestuursperiode heb ik de afdeling al gediend als voorzitter en dat wil ik graag weer doen.

Ik hoop dat je 10 november op mij gaat stemmen. Heb je eventueel nog vragen over mijn kandidatuur, dan kun je mij altijd bellen, appen of mailen.

Met rode groet,

Lennart Jacobs

Voorzitter JS Haarlem

 

Rico Kraaij

Beste afdelingsgenoten,

Na een jaar van activiteiten meelopen en meekijken vind ik het tijd om mijn handen uit mijn mouwen te steken. Om die reden zou ik me graag willen kandideren voor het bestuur van de Jonge Socialisten Haarlem met als functie algemeen bestuurslid.

In mijn studententijd heb ik meerdere malen in commissies gezeten zoals de organisatie van de introductie weken (zonder ontgroening). Hier moesten we een werkweek en een kampweek organiseren voor 200 a 300 man. Hier kwam ik in aanraking met veel verschillende mensen. Na mijn studietijd ben ik gaan werken als winkelmedewerker in de zeeman en daar kwam ik opeens een heel ander type mens tegen. Het was best wennen om over te schakelen van elke dag tussen ballen en dan opeens onderbroeken vouwen in de zeeman.

Toen daar tussen die onderbroeken werd me duidelijk dat als je iets wilt in het leven je ervoor moet werken. zo besloot ik dat ik als eerste ander werk wilde. Niet zozeer beter betaald maar beter in aanzien dus begon ik bij de Gamma te werken. als verkoopmedewerker ben ik daar begonnen maar heb me nu in 2,5 jaar tijd daar op weten te werken als vakverantwoordelijke voor de helft van het winkeloppervlak. Heb ik een personeelsvereniging mogen oprichten waar ik nu nog steeds voorzitter ben en ben ik een drijvende kracht achter het medewerkers tevredenheids onderzoek in mijn filiaal.

Ik wil me graag gaan inzetten om campagne te voeren om op die manier nieuwe leden aan te trekken. Daarnaast wil ik ook activiteiten gaan organiseren voor al bestaande leden om die meer bij de afdeling te betrekken.

Graag zou ik mijn krachten samen met jullie willen bundelen om de afdeeling js haarlem tot een grote, daadkrachtige en vooroplopende afdeling te maken.

Met rode groet

Rico Kraaij

Categorieën: Uncategorized

Jonge Socialisten in de PvdA